Сайт бўйича қидириш
 
Миллий геоахборот тизими
T
Nisbiylik nuqtasi (qabul qiluvchi antenna) - bu antennaning aylanish o'qida joylashgan antenna elementlarining fizik nuqtasi.

 

Nisbiylik nuqtasi (qabul qiluvchi antenna) - bu antennaning aylanish o'qida joylashgan antenna elementlarining fizik nuqtasi.
Uchinchi farqlar ((sun'iy yo'ldosh kuzatuvlarida fazaviy o'lchovlar) - ma'lumotlarni qabul qilish usuli, ikkita qabul qiluvchilar ikki xil davrda ikkita yo'ldoshni kuzatganlarida, ikkinchi farqlarning farqlari olinadi, bu esa fazaviy o'lchovlarning noaniqligini hal qilish zaruriyatini (uch xil farq) qo'shimcha ravishda yo'q qiladi.
Troposfera kechikishi (yo'ldosh ta'riflari bilan) - troposferaning (atmosferaning ionlanmagan qismi) o'tish paytida sun'iy yo'ldoshdan qabul qiluvchiga tarqaladigan elektromagnit nurlanish tarqalish tezligining (kechikishning) o'zgarishi. (troposfera tarqalishi kechikishi)