Сайт бўйича қидириш
 
Миллий геоахборот тизими
 • GLONASSLAR VA GPS-TERIFLAR VA TA'SIRLAR
  А
  А-GPS технология, GPS қабул қилиш қурилмасининг тезлаштирадиган “совуқ старти”. Тезлаштириш зарур маълумотни алтернатив алоқа каналлари орқали юз беради. GPS приемник кўпинча уяли телефонларда ишлатилади. А-GPSга приемник учун маълумот тақдим этувчи алгоритмлари масофадан алоқа каналларини  узатувчи  сервер зарур. Мобиль қурилмалар учун ушбу канал кўпинча уяли. Маълумот узатиш учун қурилма уяли алоқа операторининг таянч станциясининг (БС) қамров зонасида бўлиши ва Интернетга кириш ҳуқуқига эга бўлиши керак.

   

  1

   

 • Б
  (сунъий йўлдош таърифларида); базавий чизиқ вектори - бир сеансда бажарилган, сунъий йўлдош кузатувларининг қўшни нуқталари орасидаги фазовий координаталарнинг уч ўлчовли вектори (базал вектор).
 • В
   Борт эфемерлари (навигация сунъий  йўлдошлари) – ўлчов маълумотларнинг бир қисми сифатида узатилади орбитадаги НС навигация йўлдошининг жойлашиши тўғрисидаги маълумотлар.
  Изоҳ. Борт эфемерлари назорат сегменти томонидан амалга ошириладиган ўлчовларни қайта ишлаш натижаси бўлиб , кунига бир неча марта сунъий  йўлдошларга юкланади.
   
  Ялпи ички сувлар 
 • Г
  ДГТ - давлат геодезия тармоғи
  Геодезик сунъий йўлдош қабул қилувчиси - геодезик ишларни бажариш учун мўлжалланган, сунъий йўлдошдан узатиладиган код фазали маълумотларни олишни таъминловчи қабул қилувчидир.
  Геометрик омил - ўлчанган параметрлар бўйича ҳисобланган нуқта жойлашувининг аниқлигига осмонда йўлдошларнинг нисбий позициясининг таъсирининг тавсифи;  ҲДП, баландлиги - ВДОП, космосда - ПДОП ушбу параметрларни аниқлашнинг аниқлиги бўйича неча марта йўқолганлигини кўрсатадиган рақамлар бўйича ҳисоблаб чиқилади.
 • Д
  Икки тизимли қабул қилгич - иккита ГНСС тизимида ишлайдиган қабул қилгич (ГПС ва ГЛОНАСС).
  Икки частотали қабул қилгич - Л1 ва Л2 частоталарида ГЛОНАСС йўлдошидан маълумот оладиган қабул қилгич.
   
  DGS - Dopler geodezik tarmog'i.
 • З
  Кўриш майдони (сунъий йўлдош) - ГЛОНАСС сунъий йўлдошини кузатиш мумкин бўлган ер юзасининг бир қисми (айни вақт ичида сунъий йўлдошдан сигналларни қабул қилиш).
 • И
  Ишга тушириш 2. Кинематик усул ёрдамида жойлашишни бошланишидаги ноаниқликни ҳал қилиш.
   
  ИНТ -инерциал навигацион тизим 
 • K
  KA - kosmik kemalar.
  (Sun'iy yo'ldosh) qabul qilgich kanali bitta GLONASS yo'ldoshining bitta chastotasi signalini qabul qilishni ta'minlovchi sun'iy yo'ldosh qabul qilgichining qabul qiluvchi elektron yo'lining bir qismidir.
  KGS - kosmik geodezik tarmoq.

   

 • M
  Niqob (sun'iy yo'ldoshning kesish burchagi) bu o'lchov dasturiga kiritilgan sun'iy yo'ldoshlarning minimal ko'tarilish burchagini tavsiflovchi GLONASS sun'iy yo'ldoshini kuzatish shartlarining parametrlaridan biri bo'lib, uning ostida yo'ldoshlar kuzatilmaydi (balandlik niqobi).
  MGS-84 - GS-84 geodezik parametrlar tizimi.
  Joylashuv - qabul qiluvchining koordinatalarini aniqlash, joylashishni aniqlashning alohida holati. Joylashuvni farqlash:
  a) ikki o'lchovli, faqat ikkita koordinatani topganda, masalan, nuqta kengligi va uzunligi, kamida uchta ko'rinadigan GLONASS yo'ldoshlari (2D rejimi) kerak;
  b) uch o'lchovli, masalan, nuqta kengligi, uzunligi va balandligini aniqlash uchun kamida to'rtta ko'rinadigan GLONASS sun'iy yo'ldoshi (3D rejimi) kerak bo'lganda.

   

 • Н
  NS kuzatish - bu GLONASS NS dan o'lchov ma'lumotlarini olish va qayta ishlash jarayoni.
 • O
  Bitta tizimli qabul qilgich faqat bitta GNSS tizimida (GPS yoki GLONASS) ishlaydigan qabul qiluvchidir.

   

 • П
  Birinchi farqlar ((sun'iy yo'ldoshni kuzatishda fazaviy o'lchovlar) - ma'lumotni qayta ishlash usuli, ikkita sun'iy yo'ldosh bitta sun'iy yo'ldoshni sun'iy yo'ldosh orqali kuzatib qo'yganda va atmosfera ta'sirini sezilarli darajada kamaytirganda (yagona farqlar) fazaviy o'lchovdagi farqlar olinadi.

   

 • Р
  Ishchi burj - ma'lum bir vaqtda vazifani hal qilishda qatnashadigan NS to'plami
  GNSS navigatsiya kosmik kemasining ishchi turkumi GNSS navigatsiya signallari GNSS iste'molchisi tomonidan tezlik vektorini yaratadigan va soat ko'rsatkichlarini sozlash uchun foydalanadigan fazoviy koordinatalarini aniqlash uchun foydalaniladigan navigatsiya signallari.
  Noaniqlik o'lchamlari (soxta qirg'oqni o'lchashda) - fazali o'lchovlarni qayta ishlashda (noaniqlik o'lchamlari) ishlov berishda yo'ldosh va qabul qilgich o'rtasidagi masofaga to'g'ri keladigan sikllarning (to'lqinlarning) butun sonini topish jarayoni.
  "Kutish" (joylashishni aniqlash) rejimi aniqlanadigan nuqtada qisqa muddatli (bir necha davrlarni belgilash uchun) to'xtashni ta'minlaydigan kinematik rejimning bir variantidir, ammo buni bir nuqtadan ikkinchisiga o'tayotganda kamida 4 bilan ulanishni talab qiladi. yo'ldoshlar tomonidan, aks holda bu vaqtda noaniqlik to'liq echilmaguncha turish kerak (to'xtatish va o'tish) (joylashishni aniqlash so'rovi)
  Tez statik rejim (joylashishni aniqlash) qulay sharoitlarda va aniqlik talablari biroz pasayganda sessiya vaqti 5 dan 20 minutgacha tanlangan statik rejimning variantidir. (tezkor statik) (joylashishni aniqlash so'rovi). Izoh Ushbu rejim qisqa chiziqlarni o'lchash uchun ham ishlatiladi.
  Qayta sotib olish (joylashishni aniqlash) rejimi noqulay sharoitlarda qabul qiluvchini o'sha nuqtada kamida 1 soatdan keyin qayta o'rnatish uchun zaruriy shartga ega bo'lgan 3 yo'ldoshni (yoki undan ko'pini, ammo DOP qiymati yaroqsiz) kuzatuvlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan statik rejimning variantidir. allaqachon boshqa yo'ldoshlar. (qayta tiklash) Izoh. Post-qayta ishlash dasturi turli vaqtlarda olingan ma'lumotlarni birgalikda qayta ishlashga imkon beradi.
 • C
  C2 Buyruq va Nazorat - boshqarish va boshqarish
 • T
  Nisbiylik nuqtasi (qabul qiluvchi antenna) - bu antennaning aylanish o'qida joylashgan antenna elementlarining fizik nuqtasi.

   

 • У
  Universal ishlov berish dasturi (sun'iy yo'ldosh orqali kuzatuvlar) 3) Massachusets texnologiya instituti, AQSh tomonidan ishlab chiqilgan GAMIT

   

 • Ф
  Faza o'lchovlari (yo'ldosh ta'riflarida) - signallarning fazaviy farqini o'lchash - kiruvchi (yo'ldoshdan) va yo'naltiruvchi (qabul qiluvchida) butun son tsikllari (to'lqinlari) aniqlanmagan boshlang'ich qiymati bilan.

   

 • Ц
  CA - markaziy sinxronizator
 • Ш
  Consumer Timeline (Ballscrew) - qabul qilgichning kvarts mos yozuvlar osilatori tomonidan yaratilgan vaqt xronologiyasi.