Сайт бўйича қидириш
 
Миллий геоахборот тизими
Binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi

1. Davlat xizmatining Passporti

2. Ariza. Binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi

3. Ko`chmas mulkni oldi-sotdi shartnomasi

4. Qabul-topshirish dalolatnomasi

5. Notarius tomonidan tasdiqlangan oldi-sotdi shartnomasi

6. Xokim qarori

7. GUVOHNOMA

8. Rad etish

9. Arizalarni olish ilovasi

 

Xizmat haqida

Ko'chmas mulkka (yer uchastkalari, bino va inshootlar) huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun arizalarni rasmiylashtirish.

 

Xizmatning sohaga tegishliligi

Ko`chmas mulk

 

Xizmatdan foydalanuvchining toifasi

Yuridik va jismoniy shaxslar.

 

Xizmatdan foydalanish