Сайт бўйича қидириш
 
Миллий геоахборот тизими
Ipoteka va bino va inshootlar, shuningdek er uchastkasiga bo'lgan ashyoviy huquqlar ipotekasi to'g'risidagi shartnomalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi

1. Davlat xizmatining Passporti

2. Ariza.Ipoteka va bino va inshootlar, shuningdek er uchastkasiga bo'lgan ashyoviy xukuklar ipotekasi to'grisidagi shartnomalarni davlat ro'yxati

3. Ipoteka shartnomasi

4. IShONChNOMA.Ipoteka shartnomasini davlat ro'yxatidan o'tkazishga 

5. Извещение о запрещении и отчуждении

6. Rad etish

7. Arizalarni olish ilovasi

 

 

Xizmat haqida

Ipoteka va bino-inshootlar, shuningdek yer uchastkasiga boʻlgan ashyoviy huquqlar ipotekasi toʻgʻrisidagi shartnomalarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish uchun elektron ariza taqdim etish.

 

Xizmatning sohaga tegishliligi

Ko`chmas mulk

 

Xizmatdan foydalanuvchining toifasi

Yuridik va jismoniy shaxslar.

 

Xizmatdan foydalanish