Сайт бўйича қидириш
 
Миллий геоахборот тизими
Ochiq ma'lumotlar
 
Ko‘p yillik daraxtzorlar yer maydonlarining viloyatlar bo‘yicha taqsimlanishi
 
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyat tumanlarida tarqatilmagan (zaxiradagi) qishloq xo‘jaligi yerlari to‘g'risida ma'lumot 2016 yil 1 fevral holatiga bo`lgan ma'lumot
 
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi korhona va tashkilotlarning jami foydalanadigan yerlari
 
Yer uchastkalariga, bino va inshootlarga bo'lgan xuquqlar hamda ular bilan bog'liq bitimlarni davlat ro'yhatidan o'tkazish
 
Davlat yer kadastri, bino va inshootlar davlat kadastrini yuritish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo‘yicha 
 
Qoraqalpog‘iston Ryespublikasi va viloyatlar tumanlarida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda o‘tkazilgan monitoring natijasi