Ц

CA - markaziy sinxronizator

CA - markaziy sinxronizator
TsUS GLONASS - GLONASS boshqaruv markazi